April-mei 2017: Groen Lummen weegt op het beleid

27 Oktober 2017

April-mei 2017: Groen Lummen weegt op het beleid

Kwalitatieve invulling omgevingsaanleg OC de Link Bij de openbare aanbesteding over de aanleg van het nieuwe ontmoetingscentrum in Linkhout staat als voorwaarde om de goedkoopste ontwerper te nemen. Een kwalitatieve aanleg van de omgeving kan echter een meerwaarde gebieden voor heel het project. Het gemeentebestuur volgt ons raadslid in deze visie en voegt een kwalitatieve component toe aan de aanbesteding.Lummen en de Green Deal

Één van de maatschappelijke trends van de komende jaren, decennia zelfs, wordt de omschakeling naar een circulaire economie, met afvalpreventie, reductie en recyclage als speerpunten. Op alle beleidsniveau's wordt hier met wisselende ambitie en succes werk van gemaakt.? Groen Lummen wil dat de gemeente Lummen z'n aankoopbeleid innoveert en aan de slag gaat met circulair aankopen?. Er bestaat een website rond circulair aankopen waarop alle informatie met betrekking tot dit onderwerp te vinden is. Het is de bedoeling dat de gemeenten hierover nadenken en waar mogelijk ook hierop inspelen.? De gemeente Lummen kan nu al het engagement aangaan en zo genieten van de begeleiding en zichtbaarheid, die deze Green Deal de gemeentes die mee doen wil bieden. Ook hier zegt de meerderheid de principes van de Green Deal te onderschrijven. Groen Lummen zal het aankooppebeleid nauwgezet volgen en toetsen aan de normen en waarden van de Green Deal.