Witte Huizen

`Lummen, de markt. Links Café du Kiosque, bij Engelen-Vannieuwenhove en daarnaast op de hoek het geboortehuis van de schilder Charles Wellens.`

 

Lummen was vroeger gekend om de 'witte' huizen. Tot de jaren '60 kwamen scholen uit de omliggende gemeentes op bezoek in het centrum om de gebouwen te bewonderen. 

`Kerkstraat. Huis van L. Pools, herberg en winkel, afgebroken in 1948. Rechts zie je een tekening van René Vanvoorden waar de huizen gewit worden voor de jaarlijkse kermis.`

 

IMG_20190122_0006-2.jpg

`De Dorpsstraat met rechts het huis van de fam. Fagnoule (3 generaties burgemeester) later werd het een dorpscafé, en afgebroken in de jaren 70`

`Lummen dorpsplein begin jaren vijftig; op de voorgrond bemerken we de woning van Felix Wellens-Stappers en verder achtereenvolgens de woningen van A. Engelen, de fam. Postelmans, de brouwerij, de meisjesschool, het oude gemeentehuis en het huis van de fam. Fagnoule`

 

`De huidige Neerstraat. Wit huis (1921) destijds eigendom van burgemeester Briers. Afgebroken in de zomer van 1997.`

 

Bron Fotos: Geschied- en Heemkundige Kring van Groot-Lummen