Eerlijker

18 December 2017

Eerlijker

Ongelijkheid geeft in het beste geval een handvol winnaars. Groen plaatst eerlijkheid en gelijke kansen voorop.

Dat begint bij de belastingen. Vervuilers en grote vermogens moeten meer bijdragen dan mensen die werken en ondernemen. Grote bedrijven mogen de dans niet ontspringen. Bovendien heeft iedereen recht op betaalbaar wonen en een menswaardig inkomen. Armoede aanvaarden we niet. En onze samenleving mag niemand uitsluiten op basis van leeftijd, geloof, etnisch-culturele achtergrond, seksualiteit of gender.