Programma

Menselijker. Eerlijker. Gezonder. Dat zijn de drie pijlers van het programma van Groen Lummen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Het gaat over zaken die de Lummenaren stuk voor stuk nauw aan het hart liggen. Groen stroopt er de mouwen voor op.Groen in Lummen maakt gelukkig.

Menselijker

Met haar centrale ligging is Lummen een fijne locatie om te wonen. Dit maakt dat er op sommige plaatsen veel verkeer is en dat er heel wat wordt gebouwd.

Verkeer

We versnellen de aanpak van de gevaarlijke kruispunten in Lummen en weren vrachtverkeer uit woonbuurten. In overleg met de handelaars maken we het centrum autoluw en ontmoedigen we sluipverkeer.

We maken een inhaalbeweging voor Lummen als fietsveilige gemeente. We staan in voor goede oversteekplaatsen en een beter onderhoud van de trage wegen.

We hebben aandacht voor duurzaam en milieuvriendelijk vervoer in de gemeente: autodelen, elektrische auto's, meer openbaar vervoer in Lummen.

Wonen

Kernverdichting gaat samen met ruimte voor sport en ontspanning. Betaalbaar wonen en nieuwe woon- en bouwvormen staan voorop. Bij grote projecten moet er aandacht zijn voor een open structuur en voldoende groen.

Voorop staat dat de woningen op de nieuwe verkavelingen betaalbaar zijn, en aantrekkelijk voor gezinnen met jonge kinderen.

Eerlijker

Elke Lummenaar moet een eerlijke kans krijgen om zijn dromen waar te maken. Zorgen dat iedereen mee kan, dat is waar politiek om draait.

Economie

In het centrum gaan we leegstand tegen en creëren we ruimte voor start-ups en pop-ups. We zetten in op het hergebruiken, delen en herstellen van producten en toestellen. We stimuleren de verkoop van lokale en fairtrade producten

Lummen moet zijn groene troeven meer in de kijker te zetten. Er zijn zoveel mooie, maar onbekende plekken in onze gemeente. Groen Lummen staat voor duurzaam toerisme: korte verplaatsingen, respect voor lokale en seizoenproducten, weinig afval.

Een groeiend aantal evenementen in de gemeente is goed voor de lokale economie, zolang dit gebeurd met respect voor alle bewoners en in evenwicht met de natuur in de omgeving.

Energie

We gaan voor meer hernieuwbare en groene energie waarbij de gemeente zelf het voorbeeld geeft met zonnepanelen, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling.

We zetten in op een windmolenproject waarin Lummenaren kunnen participeren.

Groen Lummen streeft de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties na door onder meer het gebruik van hernieuwbare en groene energie aan te moedigen.

Sociaal beleid

Jong en oud moeten zich goed voelen in Lummen. Niemand mag uit de boot vallen, ook niet mensen die het financieel, medisch of door een andere beperking moeilijk hebben.

Zeker voor kinderen vinden we dit een prioriteit en moet de werking van scholen en verenigingen net als kinderopvang betaalbaar blijven.

Groen Lummen geeft meer inspraak en participatie aan de bevolking. Codewoord voor het gemeentebestuur is openbaarheid.

Gezonder

In Lummen is het aangenaam wonen, werken en wandelen. Onze omgeving wordt gezonder door behoud en versterking van de natuur. Economie en ecologie kunnen perfect hand in hand gaan.

Natuur

We brengen het groen tot bij de mensen door ruimte te maken voor speelbossen en volkstuintjes. We stimuleren de vergroening van het straatbeeld en geven de inwoners jaarlijks een boom of struik.

De levenskwaliteit van klein en groot neemt toe door bomen niet te kappen, maar te laten groeien in de wijken. 

Lucht

We meten geregeld de luchtkwaliteit in Lummen. In samenspraak met bedrijfsleven en landbouw houden we de uitstoot van schadelijke stoffen onder controle

Door Lummen groener en autoluwer te maken draagt de gemeente zelf bij tot een betere luchtkwaliteit.

Sport

We houden de kwaliteit van sportcomplexen en velden maximaal op peil. We stimuleren deelname aan sport en recreatie die sociale netwerken versterken.

We ondersteunen jeugdwerking die gericht is op ontwikkeling van sportieve, maar ook sociale vaardigheden, groepsvorming en fairplay.