Kartelprogramma verkiezingen 2012

30 September 2012

Kartelprogramma verkiezingen 2012

Het kartelprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 ziet er samengevat als volgt uit:  Betaalbaar wonen

  • Betaalbare gemeentelijke verkavelingen verder ontwikkelen
  • Bouw en verhuur van betaalbare woningen stimuleren
  • Kernversterkend plannen en inbreiding op maat van het dorp

Verkeer

  • 50 km/h woonstraten
  • Voldoende parkeergelegenheid aan de rand van het centrum
  • Veilige voetgangersverbinding en fietspad  voor kinderen naar de bib, het sportcentrum en speeltuin
  • Aanleg busstation in de Pastoor Frederickxstraat .
  • Fietspadenprojecten Meldert en Thiewinkel  realiseren

 Senioren (65+)

  • Uitbouw van het lokaal dienstencentrum
  • seniorenrestaurants in de verschillende deelgemeentes
  • Voldoende aanbod serviceflats en bejaardenwoningen in eigen vertrouwde omgeving
  • Uitbreiden thuiszorg: klusjesdienst, poetsdienst, maaltijden aan huis en gezinszorg
  • Nieuwe woonzorgcampus aan het rustoord
  • Vereenzaming senioren tegengaan

 Jeugd

  • Ondersteuning voor jeugdhuizen en jeugdverenigingen
  • Hulp bij organiseren van evenementen: subsidies, geluidsnormen en brandveiligheid
  • Uitbreiding gemeentelijke speeltuinen

Financiën & Bestuur

  • Gemeentebelasting op huidig peil houden
  • Gezonde beleid van de afgelopen jaren verderzetten
  • Nieuw  Administratieve Centrum voor gemeente en OCMW
  • Dienstverlening blijven verbeteren
  • Samensmelten buiten- en voorschoolse kinderopvang
  • Meer inspraak voor de Lummenaar

Sport &  Cultuur

  • Financiële en logistieke steun verlenen aan sportverengingen
  • Sportfaciliteiten betaalbaar en toegankelijk houden voor alle Lummenaren
  • Nieuwe ontmoetingsruimte voor Linkhout
  • Betere toegankelijkheid (schuifdeur)voor andersvaliden in het Oosterhof
  • Breed aanbod van kunstonderwijs in Lummen
  • Leegstaande kerken in te zetten voor andere respectvolle doeleinden

Economie & Werk

  • Één aanspreekpunt (lokale) economie
  • Handelscentrum van Lummen aantrekkelijker maken
  • Flexibele kinderopvang  voor ouders die moeilijke uren werken
  • Lokale handelaren altijd betrekken in aanbestedingen

Milieu

  • Lawaai- en geurhinder aanpakken
  • Uitbouw van wandelwegen en paden
  • Kordate aanpak dierenmishandeling
  • Geluidsschermen ter hoogte van de snelwegen

Veiligheid

  • Preventie van intra- familiaal geweld en betere opvang voor slachtoffers
  • nette buurt, minder hinder
  • Wijkagenten beter ondersteunen

OCMW & Welzijn

  • Armoede bestrijden
  • Doorgangswoning voor tijdelijk onderdak

 

 1. Groenkrant najaar 2012 (verkiezingsuitgave) 6.5 MB
 2. Uitgebreid kartelprogramma